NASZ ZESPÓŁ

WIELE ODMIENNYCH SPECJALIZACJI – JEDEN ZGRANY ZESPÓŁ

Nie od dziś wiadomo, że największą wartość każdej organizacji stanowią ludzie. O wyjątkowości naszej Kancelarii świadczy zgrany zespół specjalistów wyróżniających się szeroką i stale pogłębianą wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością szybkiego odnalezienia się w każdej sytuacji, wysoką kulturą osobista oraz szacunkiem dla drugiego człowieka.

Ewa Jędrzejewska

Już jako studentka rozpoczęła współpracę z Deloitte Doradztwo Podatkowe, uzyskując podstawową wiedzę z zakresu prawa podatkowego. W ramach aplikacji podjęła pracę w kancelarii radców prawnych, gdzie zdobyła doświadczenie w obsłudze prawnej dużych podmiotów biznesowych, zajmując się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego oraz sporządzaniem umów. Po uzyskaniu tytułu radcy prawnego wspólnie z mężem rozpoczęła własną praktykę, którą z powodzeniem prowadzi do dnia dzisiejszego.

Aktualnie swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego, z uwzględnieniem windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także prawa handlowego i administracyjnego.

Prywatnie mama dwójki dzieci i wielbicielka podróży.

timeline_pre_loader

2016

wykonywanie funkcji sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

2015

rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

2015

powołanie przez Prezesa Rady Ministrów na członka pozaetatowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie

2014

rozpoczęcie współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie w charakterze wykładowcy i radcy prawnego

2013

uzyskanie tytułu radcy prawnego i rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

2010

ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Doradztwo i rachunkowość podatkowa

2009-2013

współpraca z kancelarią radców prawnych na stanowisku aplikanta radcowskiego

Adam Jędrzejewski

Początkowo koncentrował się na prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, z czasem jednak skierował swoje zainteresowania zawodowe w stronę windykacji należności, a także organizowania procesów związanych z przekształceniami oraz budową struktur kapitałowych i w tych dziedzinach się wyspecjalizował.

Jest jednym z pomysłodawców i twórców przedsiębiorstwa Simple-Law.com, nowatorskiego rozwiązania świadczącego usługi w zakresie automatyzacji procesów w kancelariach prawnych oraz innych podmiotach branży około-prawniczej.

W czasie wolnym z zamiłowaniem oddaje się cyfrowym formom rozrywki, szczególną uwagę kierując w stronę tematyki science-fiction oraz fantasy. Znajduje również czas na aktywne formy wypoczynku grywając z przyjaciółmi w piłkę.

timeline_pre_loader

2017

rozpoczęcie pracy na stanowisku asystenta w Akademii Pomorskiej w Słupsku w katedrze Administracji i Socjologii

2016

powołanie na funkcję skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

2013

ukończenie aplikacji radcowskiej i rozpoczęcie współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie w charakterze wykładowcy i radcy prawnego oraz podjęcie funkcji społecznych w organach zarządzających Uczelnią

2012

wpis na listę doradców finansowych prowadzonej przez Komisję nadzoru finansowego

2012

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

2009-2012

współpraca z kancelarią radców prawnych

Karolina Piliman

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W toku studiów nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Jako osoba komunikatywna i zaangażowana w trakcie studiów pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Prawnej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, obecnie działa aktywnie na rzecz OIRP w Szczecinie.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa karnego.

Prywatnie miłośniczka literatury, gotowania i podróżowania.