NASZ ZESPÓŁ

WIELE ODMIENNYCH SPECJALIZACJI – JEDEN ZGRANY ZESPÓŁ

Nie od dziś wiadomo, że największą wartość każdej organizacji stanowią ludzie. O wyjątkowości naszej Kancelarii świadczy zgrany zespół specjalistów wyróżniających się szeroką i stale pogłębianą wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością szybkiego odnalezienia się w każdej sytuacji, wysoką kulturą osobista oraz szacunkiem dla drugiego człowieka.

Ewa Jędrzejewska

Już jako studentka rozpoczęła współpracę z Deloitte Doradztwo Podatkowe, uzyskując podstawową wiedzę z zakresu prawa podatkowego. W ramach aplikacji podjęła pracę w kancelarii radców prawnych, gdzie zdobyła doświadczenie w obsłudze prawnej dużych podmiotów biznesowych, zajmując się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego oraz sporządzaniem umów. Po uzyskaniu tytułu radcy prawnego wspólnie z mężem rozpoczęła własną praktykę, którą z powodzeniem prowadzi do dnia dzisiejszego.

Aktualnie swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego, z uwzględnieniem windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także prawa handlowego i administracyjnego.

Prywatnie mama dwójki dzieci i wielbicielka podróży.

timeline_pre_loader

2016

wykonywanie funkcji sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

2015

rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

2015

powołanie przez Prezesa Rady Ministrów na członka pozaetatowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie

2014

rozpoczęcie współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie w charakterze wykładowcy i radcy prawnego

2013

uzyskanie tytułu radcy prawnego i rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

2010

ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Doradztwo i rachunkowość podatkowa

2009-2013

współpraca z kancelarią radców prawnych na stanowisku aplikanta radcowskiego

Adam Jędrzejewski

Jeden z założycieli kancelarii. Początkowo koncentrował się na prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, z czasem jednak skierował swoje zainteresowania zawodowe w stronę windykacji należności, a także organizowania procesów związanych z przekształceniami oraz budową struktur kapitałowych i w tych dziedzinach się wyspecjalizował.

Jest jednym z pomysłodawców i twórców przedsiębiorstwa Simple-Law.com, nowatorskiego rozwiązania świadczącego usługi w zakresie automatyzacji procesów w kancelariach prawnych oraz innych podmiotach branży około-prawniczej.

W czasie wolnym z zamiłowaniem oddaje się cyfrowym formom rozrywki, szczególną uwagę kierując w stronę tematyki science-fiction oraz fantasy. Znajduje również czas na aktywne formy wypoczynku grywając z przyjaciółmi w piłkę.

timeline_pre_loader

2017

rozpoczęcie pracy na stanowisku asystenta w Akademii Pomorskiej w Słupsku w katedrze Administracji i Socjologii

2016

powołanie na funkcję skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

2013

ukończenie aplikacji radcowskiej i rozpoczęcie współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie w charakterze wykładowcy i radcy prawnego oraz podjęcie funkcji społecznych w organach zarządzających Uczelnią

2012

wpis na listę doradców finansowych prowadzonej przez Komisję nadzoru finansowego

2012

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

2009-2012

współpraca z kancelarią radców prawnych

Monika Biwan

Specjalizuje się przede wszystkim w szeroko rozumianym prawie medycznym udzielając pomocy prawnej zarówno podmiotom leczniczych i osobom wykonującym zawody medyczne, jak również pacjentom dochodzącym roszczeń z tytułu błędów medycznych. Posiada również biegłość i doświadczenie w zakresie prawa pracy, prawa budowlanego, prawa spółek handlowych oraz prawa rodzinnego i cywilnego. Jednocześnie nie zaniedbuje pozostałych gałęzi prawa. Zdobyła, i nadal pogłębia, wiedzę z zakresu postępowania cywilnego, administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Z powodzeniem zastępuje też radców prawnych w procesach cywilnych, karnych oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

timeline_pre_loader

2015

aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie

2015

ukończenie studiów na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku „Zarządzanie i marketing podmiotami leczniczymi”

2012-2015

obsługa świadczeniodawców i świadczeniobiorców w Sekcji Postępowań Administracyjnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz w Dziale Zamówień Publicznych Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Daria Rypuła

Opis już wkrótce

timeline_pre_loader

Współpracownicy

Albert Kuźmiński

Świadczy usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach odszkodowawczych (zadośćuczynienia oraz odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe), rodzinnych (sprawy rozwodowe, postępowania o podział majątku wspólnego, roszczenia alimentacyjne itp.), jak również w sporach o charakterze gospodarczym (doradztwo w zakresie zawierania, negocjowania i wykonywania umów cywilnoprawnych). Jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, a obecnie także jako obrońca oskarżonych w postępowaniach karnych prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego.

Biegła, poświadczona międzynarodowymi certyfikatami, znajomość język angielskiego i niemieckiego pozwala mu zajmować się sprawami o charakterze transgranicznym.

timeline_pre_loader

2016

członek Komisji Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych

2016

członek Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz rzecznik prasowy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

2011

ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

2010

ukończenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Karolina Smolińska-Polom

W 2006 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa handlowego. W roku 2011 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie składając w tym samym roku ślubowanie radcowskie uprawniające ją do wykonywania zawodu radcy prawnego. Specjalizuje się, w szczególności, w prawie rodzinnym, prawie i procedurze cywilnej, a także prawie handlowym. W czasie wolnym tworzy ogród oraz stylizuje wnętrza. Z zamiłowania fotograf czynnie realizujący swoją największą pasję wykonując sesje dziecięce, kobiece i rodzinne.

timeline_pre_loader

2017

uruchomienie własnej kancelarii radcy prawnego

2011

nabycie uprawnień radcy prawnego

2006 - 2017

współpraca z kancelariami radców prawnych

2006

ukończenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego