Oferta

Kancelaria świadczy swoje usługi w oparciu o wynagrodzenie ustalane w trzech możliwych wariantach:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Określone wynagrodzenie za dane zlecenie. Ustalane z uwzględnieniem przepisów prawa przewidujących minimalną wysokość stawek za usługi radców prawnych.

Wynagrodzenie zależne od nakładu pracy

Rozliczane według stawki godzinowej,
w którym to wariancie stosujemy cztery podstawowe stawki:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym rodzinnego, sprawy gospodarcze o umiarkowanym stopniu skomplikowania, sprawy z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego – 150 zł
  • sprawy z zakresu prawa karnego – 200 zł
  • sprawy z zakresu prawa handlowego w szczególności obejmujące przygotowanie rejestracji podmiotów, opracowywanie umów spółek lub statutów oraz sprawy gospodarcze – 250 zł
  • sprawy transgraniczne, rejestracji podmiotów poza terytorium Polski oraz Unii Europejskiej oraz sprawy gospodarcze o szczególnym stopniu skomplikowania – 350 zł

Rozwiązanie hybrydowe

Łączące wynagrodzenie ryczałtowe oraz dodatkowe wynagrodzenie rozliczane według stawki godzinowej. Jest to rozwiązanie dedykowane w dla firm, poszukujących stałej obsługi prawnej i korzystne, gdyż gwarantuje większą efektywność aniżeli stosowanie wyłącznie stawek godzinowych.