USŁUGI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

WSZECHSTRONNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jędrzejewska i Kancelaria Radcy Prawnego Adam Jędrzejewski świadczą kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych, jednoosobowych działalności gospodarczych i podmiotów korporacyjnych. Głównym obszarem praktyk naszego biura są sprawy z zakresu prawa cywilnego, przede wszystkim postępowania o odszkodowania, a także prawo pracy oraz tworzenie umów i regulaminów. Koncentrując się na kilku wybranych specjalizacjach, staliśmy się w nich godnymi pełnego zaufania profesjonalistami.

Odszkodowania

Dochodząc odszkodowań do każdej z powierzonych nam spraw podchodzimy w sposób zorganizowany, systematyczny i uporządkowany uwzględniając najnowsze orzecznictwo sądowe, regulacje prawne i procedury zakładów ubezpieczeń oraz monitorując biegłych sądowych. Dzięki temu dysponujemy najświeższymi danymi na temat obowiązujących obecnie na rynku stawek i możemy prowadzić rzeczowe i efektywne negocjacje z ubezpieczycielami. Zdajemy sobie przy tym sprawę z tego, że większość naszych klientów jest zagubiona w postępowaniu likwidacyjnym, dlatego staramy się dostarczyć im rzetelnych informacji i fachowego wsparcia na każdym etapie postępowania.

Świadczymy pomoc prawną osobom poszkodowanym wskutek różnych zdarzeń, m.in. ubiegającym się o:

Odszkodowania
od sprawców wypadków

szkody obejmujące zarówno straty materialne, takie jak uszkodzony samochód i mienie czy koszty leczenia, jak również ból i cierpienie, z jakimi zmagają się ofiary wypadków.

Odszkodowaniami
za błędy medyczne

naruszenie praw pacjenta, nieudane operacje oraz zabiegi i błędy w sztuce lekarskiej. Jako jedna z wyspecjalizowanych kancelarii współpracujemy z portalem Prawnik Pacjenta.

Najem
pojazdu zastępczego

w imieniu naszych klientów występujemy o zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanego w związku z użytkowaniem samochodu zastępczego podczas trwania naprawy uszkodzonego pojazdu.

Prawo pracy

Oferta dedykowana pracodawcom potrzebującym wsparcia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia polityki socjalnej, w tym zarządzania dokumentacją pracowniczą, tworzenia regulaminów czy wypowiadania umów o pracę. Zapewniamy również obsługę sporów zbiorowych oraz przeprowadzanie zwolnień grupowych w ramach restrukturyzacji. Kancelaria wypracowała doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań dla firm, które posiadają rozbudowaną strukturę zatrudnienia oraz takich, które dopiero planują zatrudniać pracowników. Nasze doświadczenia wskazują, że kompletne uregulowanie problematyki prawa pracy w firmie pozwala uniknąć wielu problemów w sytuacjach konfliktowych, do których dochodzi zawsze gdy zatrudniani są pracownicy. Spójne opracowanie wzorców umów o pracę, regulaminów i instrukcji daje pracodawcy poczucie bezpieczeństwa w sytuacji gdy ze strony pracownika dochodzi do nadużyć i łamania warunków świadczenia pracy. Kancelaria pomaga także w sytuacji sporu z pracownikiem zapewniając wsparcie profesjonalisty na każdym etapie postępowania w tym na sali rozpraw.

Umowy i regulaminy

Gwarantujemy fachowe doradztwo prawne oraz pomoc w tworzeniu szeroko pojętych umów (umowy na potrzeby przedsiębiorców, umowy ramowe i jednorazowe, umowy sprzedaży nieruchomości itp.) oraz regulaminów świadczenia usług dedykowaną przede wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sieci.

Specjaliści kancelarii doradzają jak najlepiej ukształtować treść dokumentów tak aby zapewnić klientowi możliwie największą elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu wymogów bezpieczeństwa prawnego. Mamy świadomość, że w tego typu zleceniach niezwykle ważna jest dbałość o szczegóły gdyż to one mogą decydować o końcowym korzystnym rozstrzygnięciu ewentualnego sporu prawnego.

Podmioty gospodarcze

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych począwszy od pomocy i doradztwa prawnego przy zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych i przekształcania już istniejących aż do ich anonimizacji poprzez rejestrację spółek poza granicami Unii Europejskiej. Obsługujemy zgromadzenia wspólników oraz transakcje obejmujące akcje i udziały w spółkach. Ponadto pomagamy realizować cele związane z budową struktury korporacyjnej, także z uwzględnieniem zagadnienia cen transferowych.

W połączeniu z usługami dedykowanymi dotyczącymi prawa pracy oraz umów i regulaminów możemy przedsiębiorcy zaproponować usługę o bardzo szerokim zakresie. Korzystając przy tym z wiedzy i doświadczenia prawników mamy przekonanie, iż proponujemy klientom rozwiązania optymalne oraz mające osadzenie w aktualnym stanie prawnym. Dodatkowo wspieramy nasze usługi współpracą opartą na wymianie doświadczeń z prawnikami specjalistami, którzy stanowią wsparcie w sytuacji gdy uznajemy, iż jest to niezbędne i zgodne z interesem klienta. Pamiętamy bowiem, że nikt nie jest alfą i omegą a najważniejszy w naszej pracy jest osiągnięcie sukcesu przez klienta.

Networking

W naszej kancelarii stosujemy networking jako model współpracy i, jako taki, postrzegamy go jako jedną z ważniejszych umiejętności każdego prawnika. Rozbudowana, mobilna sieć godnych zaufania kontaktów, w tym radców prawnych i adwokatów, przekłada się na szybszą i efektywniejszą pracę, większą produktywność pracowników oraz najwyższą jakość świadczonych usług. Pojawiające się w trakcie przygotowywania pozwu, a wykraczające poza obszar naszych kompetencji, problemy i wątpliwości mogą być błyskawicznie skonsultowane z doświadczonymi w danej dziedzinie prawa współpracownikami. Łącząc w ten sposób wiedzę i umiejętności specjalizujących się w odrębnych dziedzinach osób jesteśmy w stanie sprostać każdemu prawniczemu wyzwaniu. Mobilny charakter całego systemu pozwala nam z kolei sprawnie reagować na zmieniającą się sytuację i do maksimum wykorzystywać każdą godzinę pracy. Dzięki networkingowi możemy zagwarantować terminowość, najwyższe standardy obsługi prawnej, kompleksowość i elastyczność.

Outsourcing

Wykorzystując własne doświadczenie oraz rozbudowaną sieć networkingową świadczymy usługi w zakresie outsourcingu na rzecz tych podmiotów, które jednorazowo lub regularnie nie są w stanie zrealizować dużych kontraktów. Oferujemy pomoc w obszarze windykacji należności, a także obsługi szkód rzeczowych oraz osobowych. W ten sposób pozwalamy innym kancelariom uniknąć wymagającej dużych nakładów pracy i środków konieczności budowania dodatkowych struktur organizacyjnych, inwestowania w bazę techniczną czy doszkalania personelu. W ramach współpracy zapewniamy dostęp do specjalistycznej wiedzy, wykwalifikowanych ekspertów oraz profesjonalnego oprogramowania. Biorąc część obowiązków na siebie umożliwiamy firmie koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na jej zasadniczych celach, a tym samym zwiększenie elastyczności, konkurencyjności, wydajności oraz poziomu świadczonych usług.