Skip to main content
Category

Projekty

Pomyślnie świadczone usługi prawne i biznesowe dla pierwszej rundy finansowania American Lens Poland Sp. z o.o.

By Projekty

Opis:

Z dumą informujemy, że nasza firma doradztwa prawnego z powodzeniem zrealizowała projekt świadczenia usług prawnych i biznesowych dla pierwszej rundy finansowania start-upu z branży optycznej, American Lens Poland Sp. z o.o. Nasze kompleksowe usługi ułatwiły cały proces, od udziału w procesie due diligence po wdrożenie umowy inwestycyjnej.

Zakres naszych działań obejmował:

Udział w procesie due diligence, dokładne badanie i ocena możliwości inwestycyjnych, zapewniając solidne podstawy dla rundy finansowania. Przeprowadzenie niezbędnych zmian korporacyjnych w celu ułatwienia inwestycji, w tym rejestracja zwiększenia kapitału zakładowego, aby pomieścić nową inwestycję. Negocjowanie warunków umowy inwestycyjnej, chroniąc interesy naszego klienta, jednocześnie dążąc do wzajemnie korzystnego porozumienia. Nadzorowanie wdrożenia umowy inwestycyjnej, zapewniając płynne i bezproblemowe wykonanie. Nasz zespół doświadczonych doradców prawnych i specjalistów ds. biznesu wykorzystał swoją wiedzę, aby poradzić sobie z zawiłościami procesu finansowania, dostarczając wysokiej klasy wsparcie, które w końcu przyczyniło się do pomyślnego zakończenia pierwszej rundy finansowania American Lens Poland Sp. z o.o.

Pomyślnie świadczone usługi prawne i biznesowe dla pierwszej rundy finansowania Międzynarodowej Grupy Kapitałowej Milkies

By Projekty

Opis:

Z dumą informujemy, że nasza firma doradztwa prawnego z powodzeniem zrealizowała projekt świadczenia usług prawnych i biznesowych dla pierwszej rundy finansowania międzynarodowej grupy kapitałowej Milkies. Nasze kompleksowe usługi ułatwiły cały proces, od połączenia założyciela z funduszem inwestycyjnym po wdrożenie umowy inwestycyjnej.

Zakres naszych działań obejmował:

Pomoc w procesie łączenia założyciela z funduszem inwestycyjnym, zapewniając odpowiednie partnerstwo dla obu stron. Udział w procesie due diligence, dokładne badanie i ocena możliwości inwestycyjnych. Przeprowadzanie niezbędnych zmian korporacyjnych w celu ułatwienia inwestycji, w tym restrukturyzacja spółek grupy kapitałowej, przeprowadzanie przekształceń podmiotów oraz wprowadzanie zmian własnościowych dla majątku, takiego jak patenty, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej. Negocjowanie warunków umowy inwestycyjnej, chroniąc interesy naszego klienta i dążąc do korzystnego porozumienia dla obu stron. Nadzorowanie wdrożenia umowy inwestycyjnej, zapewniając płynne i bezproblemowe wykonanie. Nasz zespół doświadczonych doradców prawnych i specjalistów ds. biznesu wykorzystał swoją wiedzę, aby poradzić sobie z zawiłościami procesu finansowania, dostarczając wysokiej klasy wsparcie, które w końcu przyczyniło się do pomyślnego zakończenia pierwszej rundy finansowania Milkies.

https://www.pb.pl/znani-inwestorzy-wysla-bizuterie-milkies-w-swiat-1186631

Doradztwo prawne przy ustanawianiu zabezpieczenia umowy kredytu inwestycyjnego

By Projekty

Opis:

Nasza firma doradztwa prawnego z powodzeniem dostarczyła najwyższej jakości wsparcie prawne w zabezpieczaniu umowy kredytu inwestycyjnego o wartości ponad 30 milionów euro. Nasz zespół doświadczonych doradców prawnych zadbał o to, aby umowa kredytu inwestycyjnego była należycie zabezpieczona i zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zakres naszych działań obejmował:

Analizowanie i przygotowywanie niezbędnych zabezpieczeń umowy kredytu inwestycyjnego, minimalizując ryzyko i chroniąc interesy naszego klienta.

Opracowywanie i analiza wniosków oraz umów związanych z rejestracją hipotek i zastawów rejestrowych, zapewniając spełnienie wszystkich wymogów prawnych.

Reprezentowanie naszego klienta w postępowaniach przed sądami rejestrowymi oraz podczas negocjacji z finansującym bankiem, w tym w kontakcie z międzynarodowymi kancelariami prawnymi reprezentującymi bank.

Organizowanie i zarządzanie wszelką wymaganą dokumentacją, w tym pełnomocnictwami, tłumaczeniami oraz działanie w imieniu naszego klienta w kraju, w którym zawierane były umowy. Świadczyliśmy nasze usługi w języku angielskim i byliśmy zaangażowani w dostarczanie profesjonalnego wsparcia prawnego, co przyczyniło się do pomyślnego zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego. Nasza wiedza w zakresie złożoności transakcji kredytów inwestycyjnych pozwoliła nam skutecznie chronić interesy naszego klienta na każdym etapie procesu.

Usługi doradztwa prawnego w ramach budowy Centrum Logistycznego STW w Słubicach

By Projekty

Opis:

Nasza firma doradztwa prawnego z powodzeniem dostarczyła kompleksowe wsparcie prawne dla projektu Centrum Logistycznego STW, koncentrując się na budowie nowoczesnego węzła przeładunkowego w Słubicach. Wartość projektu przekraczająca 15 milionów euro sprawiła, że nasz zespół wykwalifikowanych doradców prawnych był zaangażowany w zapewnienie sprawnego i efektywnego realizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zakres naszych działań obejmował:

Bieżące wsparcie prawne dla aspektu budowy magazynów w ramach projektu Centrum Logistycznego STW, gwarantując zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Opracowywanie i analiza umów z podwykonawcami, chroniąc interesy naszego klienta i minimalizując potencjalne ryzyko.

Prowadzenie korespondencji z podwykonawcami w sprawie roszczeń, zobowiązań oraz innych kwestii wynikających z umowy.

Nadzór nad prawnymi aspektami dokumentacji projektowej, zapewniając uzyskanie i utrzymanie wszystkich wymaganych pozwoleń, licencji i zgód. Nasz zespół wykazał się biegłością w standardach kontraktów FIDIC (Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Konsultantów) i oferował usługi w językach polskim i angielskim. Nasza wiedza w zakresie złożoności budowy oraz profesjonalne wsparcie prawne pozwoliły nam zabezpieczyć interesy naszego klienta na każdym etapie realizacji projektu.

Doradztwa prawnego w zakresie budowy nabrzeża portowego w ramach Projektu Polimery Police

By Projekty

Opis:

Kancelaria Radców Prawnych Jędrzejewska Jędrzejewski Spółka partnerska z powodzeniem dostarczyła kompleksowe wsparcie prawne dla Podwykonawcy w ramach Projektu Polimery Police, w zakresie dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego skoncentrowanego na budowie nabrzeża portowego. Świadczyliśmy nasze usługi w języku angielskim, wykazując się znajomością standardów kontraktów FIDIC (Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Konsultantów).

Zakres naszych działań obejmował:

Bieżące wsparcie prawne dla aspektu budowy nabrzeża portowego w ramach Projektu Polimery Police, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Opracowywanie i analiza umów z podwykonawcami, zabezpieczając interesy naszego klienta i minimalizując potencjalne ryzyko.

Prowadzenie korespondencji z generalnym wykonawcą w sprawie roszczeń, zobowiązań oraz innych kwestii wynikających z umowy.

Obsługa prawna wewnętrznej dokumentacji projektowej, gwarantując uzyskanie i utrzymanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, licencji i zgód. Wartość projektu przekraczająca 20 milionów euro sprawiła, że nasz zespół doświadczonych doradców prawnych był zaangażowany w dostarczanie usług prawnych na najwyższym poziomie, co przyczyniło się do pomyślnego zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego. Nasza wiedza w zakresie złożoności budowy nabrzeża portowego pozwoliła nam zabezpieczyć interesy naszego klienta na każdym etapie realizacji projektu.

Close Menu

Kancelaria Radców Prawnych Jędrzejewska Jędrzejewski Spółka partnerska

ul. Mazurska 23/2
70-444 Szczecin