Skip to main content
Projekty

Doradztwo prawne przy ustanawianiu zabezpieczenia umowy kredytu inwestycyjnego

Opis:

Nasza firma doradztwa prawnego z powodzeniem dostarczyła najwyższej jakości wsparcie prawne w zabezpieczaniu umowy kredytu inwestycyjnego o wartości ponad 30 milionów euro. Nasz zespół doświadczonych doradców prawnych zadbał o to, aby umowa kredytu inwestycyjnego była należycie zabezpieczona i zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zakres naszych działań obejmował:

Analizowanie i przygotowywanie niezbędnych zabezpieczeń umowy kredytu inwestycyjnego, minimalizując ryzyko i chroniąc interesy naszego klienta.

Opracowywanie i analiza wniosków oraz umów związanych z rejestracją hipotek i zastawów rejestrowych, zapewniając spełnienie wszystkich wymogów prawnych.

Reprezentowanie naszego klienta w postępowaniach przed sądami rejestrowymi oraz podczas negocjacji z finansującym bankiem, w tym w kontakcie z międzynarodowymi kancelariami prawnymi reprezentującymi bank.

Organizowanie i zarządzanie wszelką wymaganą dokumentacją, w tym pełnomocnictwami, tłumaczeniami oraz działanie w imieniu naszego klienta w kraju, w którym zawierane były umowy. Świadczyliśmy nasze usługi w języku angielskim i byliśmy zaangażowani w dostarczanie profesjonalnego wsparcia prawnego, co przyczyniło się do pomyślnego zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego. Nasza wiedza w zakresie złożoności transakcji kredytów inwestycyjnych pozwoliła nam skutecznie chronić interesy naszego klienta na każdym etapie procesu.

Close Menu

Kancelaria Radców Prawnych Jędrzejewska Jędrzejewski Spółka partnerska

ul. Mazurska 23/2
70-444 Szczecin