Skip to main content
Category

Publikacje

Ciężar dowodu w postępowaniu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego.

By Publikacje

Tekst dostępny na stronie: https://wuwr.pl/ppa/article/view/14575

Ciężar dowodu w postępowaniu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego

W opracowaniu została omówiona instytucja ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym. Charakterystyka tego zagadnienia stanowiła wstęp do przeniesienia rozważań ogólnych na grunt postępowania o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego dochodzone z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym w szczególności wówczas, gdy poprzedzone ono zostało przedsądowym postępowaniem dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia prowadzonym przez zakład ubezpieczeń. Poczyniona analiza pozwoliła na sformułowanie zasad rozkładu ciężaru dowodu w procesie w zależności od tego, czy doszło do przyznania przez ubezpieczyciela określonego świadczenia w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego.

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych I rejestrowych z objaśnieniami. Wyd. 5

By Publikacje

Wydana w lipcu 2022 r.

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Każdy wzór został opatrzony szczegółowym komentarzem, który analizuje znaczenie i zakres stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

W opracowaniu ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.

Zakup publikacji

Close Menu

Kancelaria Radców Prawnych Jędrzejewska Jędrzejewski Spółka partnerska

ul. Mazurska 23/2
70-444 Szczecin